Λογοθεραπεία

 
Η Λογοθεραπεία  είναι η επιστήμη αυτή που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) καθώς και κατάποσης, σε παιδιά και ενήλικες. 

Οι αιτίες που δημιουργούν τις διαταραχές επικοινωνίας οφείλονται σε νευρολογικές,
λειτουργικές ή εξελικτικές.


Το κάθε παιδί παρουσιάζει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης, αρκετά όμως είναι τα παιδιά που δεν ακολουθούν την τυπική πορεία ανάπτυξης του λόγου.

Όταν ο λόγος και η ομιλία δεν αναπτύσσονται σύμφωνα με κάποια προκαθορισμένα στάδια ανάπτυξης τότε παρουσιάζεται δυσκολία στην επικοινωνία, γεγονός που επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την κοινωνικοποίηση και ένταξη του ατόμου σε ένα σύνολο ή ακόμα και την αυτοεκτίμηση.

Συγκεκριμένα, αφορά προβλήματα όπως :

  • Διαταραχές μαθησιακών δεξιοτήτων (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα).
  • Διαταραχές άρθρωσης (δυσαρθρία, δυσλαλία).
  • Διαταραχές ροής ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία, βραδυλαλία).
  • Διαταραχές λόγου (αφασία, καθυστέρηση λόγου).
  • Διαταραχές φώνησης (αφωνία, δυσφωνία, ρινολαλία).
  • Διαταραχές κατάποσης (δυσφαγία).
  • Διαταραχές κατανόησης και έκφρασης (αφασίες, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλικές κακώσεις).

Ο λογοθεραπευτής μετά από προσωπική συνέντευξη και τη χρήση σταθμισμένων τεστ, αξιολογεί τις δεξιότητες του παιδιού, καθορίζοντας έτσι ένα βασικό προφίλ των ικανοτήτων αλλά και των αδυναμιών που παρουσιάζονται.

Στη συνέχεια δημιουργείται το κατάλληλο πλάνο θεραπείας και διαχείρισης των δυσκολιών, αναπτύσσονται θεραπευτικοί στόχοι και χρονοδιάγραμμα θεραπείας ή και αποκατάστασης.

Για να υπάρχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης του ατόμου συγκεντρώνουμε περαιτέρω πληροφορίες σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπως την εργοθεραπεία, την ειδική αγωγή και την ψυχολογική υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.